Red Knights MC
Danmark 1Bliv medlem

 

 

 AKTIVT MEDLEM

Som aktivt medlem af Red Knights Danmark 1, kan i princippet enhver fysisk person der opfylder følgende krav / betingelser :

Nuværende eller tidligere ansættelse i Beredskabet / Militæret eller i Brandvæsnet som brandmand enten på fuldtid / deltid, eller som frivillig.

Ligeledes kan man optages som Aktivt medlem hvis man har ansættelse i en af ambulancetjenesterne.

Ud over dette, skal man have et gyldigt kørekort til mc, samt være ejer af, eller have adgang til en mc. 


 

 ASSOCIERET MEDLEM

Ekstraordinært medlem af Red Knights Danmark 1, kan alle som har en nær tilknytning til afdelingen  blive,

hvis de ikke lever op til kravene om tidligere beskæftigelse i Beredskabet / Brandvæsnet / Ambulancetjenesten.

Antallet af associerede medlemmer må ikke overstige 10 % af det samlede antal medlemmer.

 


 ÆRESMEDLEM

Generalforsamlingen kan efter anmodning fra bestyrelsen, udpege et æresmedlem, som har udmærket sig ved en fremragende indsats for Red Knights Danmark 1. 

  FAMILIEMEDLEM ( Social member )

De aktive medlemmers ægtefæller/livspartnere, samt deres direkte efterkommere ( Over 16 år ), som ikke opfylder kravet om tilknytning til Beredskabet/Brandvæsnet/Ambulancetjenesten, kan også blive medlemmer af Red Knights Danmark 1. 

 


  

 Junior medlem (Junior Member)

Direkte efterkommere af aktive medlemmer, der endnu ikke er nået til 16 år.

 


 Ven af Red Knights ( Friends of )

Ven af Red Knights Danmark 1, kan i princippet alle blive, der ikke lever op til nogen af de ovenstående krav men alligevel fremmer Red Knights Danmark 1 i en ekstraordinær grad og har en god forbindelse til afdelingen i Danmark. 


 
Become a member

 Active Member

Active member of the Red Knights® Danmark 1 can in principle become any natural person who meets the following conditions: • Firefighter / woman • Has access to a motorcycle or scooter with min 125ccm • Owner / -in a valid driving license, which is entitled under European law to drive a vehicle listed in the previous point


 


 Associate Member

Extraordinary member of the Red Knights® Danmark 1 can in principle become any natural person who does not meet the requirements regarding the affiliation of a fire brigade, but still has a good connection to the Chapter. The number of Associate Members may not exceed 10% of the total number of members.

 


 Honorary Member

The General Assembly may appoint an honorary member of the MPc, who has distinguished himself by outstanding merits for the Red Knights® Danmark 1, at the request of the Board of Directors.


 


 Family Membership (Social Member)

The spouses/life partners of active members, as well as their direct descendants (older than 16 years) who do not meet the requirements regarding the affiliation of a fire brigade, can also become members of the Red Knights® Danmark 


 


 Junior Member

Direct descendants of active members who have not yet reached the age of 16.

 


 Friend of Red Knights - FORK

Friend of the Red Knights Danmark 1 can basically become any natural person who does not meet any of the other requirements, but nevertheless promotes the Red Knights Danmark 1 to an extraordinary degree and has a good connection to the Chapter.


 
Mitglied werden

Aktives Mitglied (Active Member)

Aktives Mitglied der Red Knights® Danmark 1 kann grundsätzlich jede natürliche Person werden, welche die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt: • Feuerwehrmann / -frau • Zugang zu einem Motorrad oder Motorroller mit min 125ccm hat • Inhaber / -in einer gültigen Fahrerlaubnis ist, welche dazu berechtigt nach europäischem Recht ein im vorhergehenden Punkt aufgeführtes Fahrzeug zu führen.


Außerordentliches Mitglied (Associate Member)

Außerordentliches Mitglied der Red Knights® Danmark 1 kann grundsätzlich jede natürliche Person werden, welche zwar die Voraussetzungen in Bezug auf die Angehörigkeit einer Feuerwehr nicht erfüllt, aber trotzdem eine gute Verbindung zum Chapter hat. Die Zahl der Associate Member darf nicht mehr als 10% der gesamten Mitgliederzahl übersteigen.


Ehrenmitglied (Honorary-Member)

Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied des MCs, welches sich durch ausserordentliche Verdienste für die Red Knights® Danmark 1 ausgezeichnet hat, auf Antrag des Vorstandes zum Ehrenmitglied ernennen.


Familiäre Mitgliedschaft (Social-Member)

Die Ehe- / Lebenspartner von aktiven Mitgliedern, sowie deren direkte Nachkommen (älter als 16 Jahre), welche die Voraussetzungen in Bezug auf die Angehörigkeit einer Feuerwehr nicht erfüllen, können ebenfalls Mitglieder der Red Knights® Danmark 1 werden.


Junior Mitglied (Junior Member)

Direkte Nachkommen von aktiven Mitgliedern welche das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.


Freund des Club (Friend of Red Knights - FORK)

Freund der Red Knights Danmark 1 kann grundsätzlich jede natürliche Person werden, welche keine der anderen Vorraussetzungen erfüllt, aber dennoch die Red Knights Danmark 1 im außergewöhnlichem Maße fördert und eine gute Verbindung zum Chapter hat.