Red Knights MC
Danmark 1Red Knights MC er en global sammenslutning af motorcykel kørende brandmænd. Red Knights Motorcycle Club blev grundlagt i sommeren 1982 af en gruppe brandmænd i byen Boylston, Massachusett USA.

Denne ide’ spredte sig hurtigt over hele USA og Canada til Europa.

Der er i øjeblikket mere end 300 afdelinger i 14 lande med over 10.000 medlemmer fra hele verden

I Europa er der nu flere afdelinger af Red Knights, blandt andet i Tyskland, Østrig, Italien…… Danmark har ikke haft sin egen afdeling……. Det har vi ændret, så den første aktive afdeling nu er registreret ! 


 


The Red Knights MC is a global association of motorcycle-riding firefighters. The Red Knights Motorcycle Club was founded in the summer of 1982 by a group of firefighters in Boylston, Massachusetts USA. 

This idea quickly spread across the United States and Canada to Europe. 

There are currently more than 300 Chapters in 14 countries with over 10,000 members from all over the world. 

In Europe there are now several chapters of the RKMC, among others in Austria, Ireland, Germany, Italy.... Denmark has not had its own chapter. 

We have changed that.


 


Der Red Knights MC ist eine weltumspannende Vereinigung von motorradfahrenden Feuerwehrleuten. Der Red Knights Motorradclub wurde im Sommer 1982 von einer Gruppe Feuerwehrleute in Boylston, Massachusetts USA gegründet. 

Diese Idee breitete sich schnell über die Vereinigten Staaten und Canada bis nach Europa aus. 

Aktuell gibt es über 300 Chapter in 14 Ländern mit über 10'000 Mitgliedern aus aller Welt. 

In Europa gibt es mittlerweile mehrere Chapter des RKMC, unter anderem in Österreich, Irland, Deutschland, Italien.... In Dänemark gab es bisher kein eigenes Chapter. 

Das haben wir geändert.